Управління

Основні пріорітети роботи школи

 
Співробітництво: ми - колектив однодумців, які, дотримуючись високого рівня ділової етики й ефективної взаємодії, працюємо для того, щоб школа стала закладом, де почесно і престижно працювати, де кожен учитель може зробити успішну професійну кар'єру та підвищити педагогічну майстерність.
 
Профессіоналізм: ми - колектив однодумців, які працюють для того, щоб школа стала тим закладом, де готують конкурентоспроможного випускника, здатного зробити в майбутньому яскраву профессійну кар'єру.
 
Досконалість: ми використовуємо всі можливості для досягнення найвищого рівня майстерності й постійно шукаємо шляхи самовдосконалення.
 
Відповідальність школи перед суспільством: ми пропагуємо ідею - неможливо навчити, можна лише навчитися.
Ставимо перед собою завдання: збудити, дати виявитися самостійним творчим силам дитини, виховати людину з широким розумінням своїх громадянських обов'язків, з незалежним розвиненим розумом.
 
Успіх: кожна дитина має бути успішною!
 
 

Управління навчальним закладом здійснюється на основі:

  • Положень Конституції України;
  • Закону України "Про освіту";
  • Закону України "Про загальну середню освіту";
  • Положення про загальноосвітній заклад;
  • Типових навчальних планів;
  • Програм з навчальних предметів;
  • Статуту школи;
  • Правил внутрішньошкільного трудового розпорядку.