Учнівське самоврядування

Головна мета організації учнівського самоврядування

1. Головною метою організації учнівського самоврядування є розвиток духовності, соціальної активності учнів, виховання в них почуття власної гідності, надання їм можливості виявити себе у громадській діяльності.
2. Завдання учнівського самоврядування:
  • сприяти виробленню в учнів почуття господарясвоєї школи;
  • формувати вміння співпрацювати на принципах рівності та демократизму;
  • виховувати громадянина, якому притаманне гармонійне поєднання духовного багатства, моральної чистоти та фізичної досконалості;
  • розширювати діапазон діяльності дорослих і дітей як членів єдиного колективу, створювати умови для їхньої співдружності, творчого пошуку.
3. Діяльність органів самоврядування має демократичний, гуманний характер і спрямована на формування у дітей національної свідомості, духовності, патріотизму, основ моральності, фізичної досконалості, працелюбності, вірності ідеям незалежної і соборної України.

Шкільне самоврядування Петриківської НСЗШ